search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מנהל/ת אגף תכנון אסטרטגיה וחדשנות - מכרז 15/19

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה  

 

מנהל/ת אגף תכנון אסטרטגיה וחדשנות

 

כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

היקף משרה: משרה מלאה

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

 

תחומי אחריות

אסטרטגיה ופיתוח

 • תכנון וקידום תכניות אסטרטגיות רוחביות בכל תחומי הליבה של האשכול, תוך הובלת שימוש באמצעים דיגיטליים וקידום החדשנות ככלי מפתח במימוש המטרה.
 • סיוע לבעלי תפקידים מרכזיים באשכול, בהובלת שינויים אסטרטגיים, תוך ניצול יכולות והזדמנויות דיגיטליות וטכנולוגיות.
 • סיוע למנהלי המחלקות באשכול בגיבוש תכניות עבודה מוטות תקציב ובכתיבת תכניות כלכליות

 

חדשנות

 • תכנון, גיבוש והובלת אסטרטגיה דיגיטלית בתחומים בעלי חשיבות אסטרטגית ברמה האזורית.
 • ניהול ותכנון אסטרטגיה דיגיטלית לשירותים מוניציפליים רוחביים המהווים את ליבת העשייה של האשכול.
 • ניהול יחידות מערכות המידע באשכול
 • ניהול צוות ערים חכמות באשכול ברשויות
 • תכלול התכנון והיישום של הפעולות הדיגיטליות השונות של האשכול, בתיאום עם מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.
 • ניהול התקציב המועבר לאשכול עבור הפרויקטים הדיגיטליים, ושמירת תזרים חיובי אל מול התחייבויות האשכול.
 • סיוע בהכנת ובביצוע תכניות רכש, הנדרשות לשם מימוש הפעילויות הדיגיטליות אותן מוביל האשכול.
 • עבודה מול ספקי טכנולוגיה, סיוע באפיון מערכות טכנולוגיות וליווי תהליכי הטמעה.
 • סיוע בהטמעת המדיניות דיגיטלית הממשלתית באשכול, לרבות עקרונות הפעולה ודרכי היישום אותן מתווים מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.
 • להוות איש קשר בין מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, למשרד הפנים, האשכול ורשויות האשכול. קביעת ומעקב אחר מדדים להצלחה בפועל בביצוע האסטרטגיה הדיגיטלית בשלטון המקומי.
 • קידום וניהול פרויקטים דיגיטליים באשכול בכפוף להנחיות מנכ"לית האשכול והמשרד לשוויון חברתי.
 • ניהול קשר רציף עם רשויות האשכול, מיפוי תהליכים ופרויקטים, והצעת פתרונות דיגיטליים היכולים לשפר את חיי התושבים וזאת בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי.

 

המבשלה

 • ניהול "המבשלה" – פרויקטים בהקמה הנמצאים בשלב ראשוני ועד לשלב המיסוד או הפסקת הפעילות בתחום. דוגמת פיתוח תיירות / התקשרויות מדף / תכנון וכד'.
 • גיבוש תכנית עבודה
 • כתיבת תכניות עסקיות
 • גיוס תקציבים
 • רתימת שותפים
 • ביצוע פילוטים ותכניות הרצה
 • גיוס יועצים ואנשי צוות להנעת הפרויקטים
 • מדידה הערכה ואיזון חוזר

 

קידום תכניות ופרויקטים, בכפוף להנחיות מנכ"לית האשכול

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות מנכ"לית האשכול

 

דרישות סף לתפקיד:

השכלה: 

תואר שני במנהל עסקים או בניהול מלכ"רים או בכלכלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

חובה לצרף תעודות השכלה לקורות החיים.

 

ניסיון:

 • לפחות שלוש שנים בתחומי עיסוק שיש להם זיקה למטלות הכרוכות במשרה.
 • לפחות שלוש שנים בניהול מכרזים במגזר הציבורי משלב כתיבתם ועד ביצוע עבודות נושא המכרזים. יתרון להיכרות מעמיקה עם פקודת העיריות / המועצות.
 • ניהול תקציב שנתי ותזרים בהיקף של 20 מלש"ח ומעלה.
 • היכרות עם המגמות והיישומים המובילים בעולם, בתחום הערים החכמות
 • היכרות מעמיקה עם השלטון המוניציפאלי. יתרון להיכרות עם הרשויות המקומיות בגליל המערבי
 • ניסיון בכתיבת כרטיס פרויקט, תכנית עבודה, תכניות כלכליות
 • עבודה במגזר הציבורי. יתרון לעבודה באשכול רשויות מקומיות
 • ניסיון בהובלת עבודת מטה בין ארגוניות ועבודה במתווה ניהול מטריציוני – יתרון.
 • ניסיון בניהול פרויקטים או תהליכים עסקיים לשינויים תהליכיים או תפישתיים רחבים בארגון, ע"י שימוש במערכות מידע או ביישומים דיגיטליים מתקדמים.
 • ניסיון בניהול רב ממשקים
 • ניסיון בפיתוח תכניות\ פרויקטים
 • לאור הנחיית משרד הפנים, מועברת פעילות אשכול גליל מערבי בע"מ לאיגוד הערים. במסגרת העברת הפעילות יעסיק איגוד הערים עובדים שיקיימו פעילות זו. לכן, תינתן העדפה לעובדים המכירים את הפעילות, וזאת על מנת ליצור המשכיות של הפעילות.

חובה לצרף מכתב המלצה מחמש השנים האחרונות ממעסיק במגזר הציבורי.

מגורים:

באזור הגליל המערבי

מגורים בתחום האשכול – יתרון

 

שפות:

שליטה מלאה בעברית. יתרון לשליטה באנגלית.

 

דרישות נוספות:

 • ייצוגיות, כושר שכנוע ויכולת עמידה מול קהל
 • הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו
 • ראייה אזורית ואמונה בשותפויות
 • יכולת למידה מהירה

 

תחילת עבודה: יולי 2019

רישיון נהיגה: חובה – יש לצרף צילום רישיון נהיגה.

העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור ומשרד הפנים.

 

אופן הגשת מועמדות:

קורות חיים בצירוף תעודות רלוונטיות והמלצות רלוונטיות למשרה יש להגיש עד 17/6/19 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל  [email protected]

ראיון

המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה של האשכול.

האשכול אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהיא ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.