search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears
bg bg

אשכול רשויות גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי הינו איגוד ערים מסוג אשכול רשויות, שהוקם במטרה לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. אשכול רשויות גליל מערבי נחשב לחלוץ בתחום ומטרתו ליצור קפיצת מדרגה באיכות חיי התושבים ולהוביל לצמיחה כלכלית ולשיתוף פעולה חברתי לאורך זמן, זאת באמצעות פיתוח פיסי, כלכלי ורווחתי של אזור הגליל המערבי.

תאגיד רב-רשותי בו שותפות 14 רשויות הכוללות מעל 240,000 תושבים: נהריה, עכו, מטה אשר, מעלות-תרשיחא, ירכא, בית ג'אן, מעלה יוסף, שלומי, חורפיש, כפר ורדים, מזרעה, פסוטה, מעיליא ומגדל תפן.

רשויות האשכול