search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מנהל/ת מחלקה לפיתוח חברתי - מכרז 12/19

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה  

 

מנהל/ת מחלקה לפיתוח חברתי

כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

היקף משרה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידי

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

תחומי אחריות

 • הובלת צוותי עבודה של האשכול בתחום החברה והקהילה.
 • גיבוש תכנית עבודה, המייצרת מענים לצרכי הרשויות / הקהילה / התושבים באזור.
 • תכנון וביצוע שירותי היחידה בתפיסה אזורית.
 • פיקוח, מעקב ובקרה על השירותים של היחידה.
 • ניהול הפרויקטים הקהילתיים שבתחום אחריות האשכול.
 • ניהול תקציב ותזרים היחידה ממקורות האשכול, תוך גיוס תקציבים ממקורות חיצוניים (משרדי ממשלה, פילנתרופיה ועוד).
 • ייצוג האשכול בענייני חברה וקהילה מול גורמי חוץ.
 • ייזום ופיתוח תוכניות לעידוד וחיזוק הקשרים הקיימים בין רשויות האשכול.
 • ניהול פעילות "תקווה ישראלית" בשותפות בית הנשיא.
 • הפקת דו"חות ונתונים על פי בקשת המנכ"לית.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיית מנכ"לית האשכול.

 

דרישות סף לתפקיד:

השכלה: 

תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים: חינוך, עבודה סוציאלית, מדיניות ציבורית, מדעי החברה והרוח או תחום אקדמי רלוונטי אחר.

חובה לצרף תעודות השכלה לקורות החיים.

 

ניסיון:

 • ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בניהול בתחום החברה והקהילה, או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך, או ברשות מקומית, או בארגון חברה אזרחית, בו ניהל/ה פעילות דומה לתחומי אחריות של היחידה לפיתוח חברתי.
 • ניסיון בכתיבת מסמכים (כרטיס פרויקט, תכנית עבודה, פרוטוקולים) והכנת מצגות.
 • היכרות מעמיקה עם השלטון המוניציפאלי. יתרון להיכרות עם הרשויות המקומיות בגליל המערבי
 • עבודה במגזר הציבורי. יתרון לעבודה באשכול רשויות מקומיות
 • ניסיון בגיוס וניהול תקציב
 • לאור הנחיית משרד הפנים, מועברת פעילות אשכול גליל מערבי בע"מ לאיגוד הערים. במסגרת העברת הפעילות יעסיק איגוד הערים עובדים שיקיימו פעילות זו. לכן, תינתן העדפה לעובדים המכירים את הפעילות, וזאת על מנת ליצור המשכיות של הפעילות.

 

מגורים:

 • מגורים ברשויות האשכול – יתרון.

 

שפות:

 • שליטה מלאה בעברית.
 • אנגלית – שליטה טובה בדיבור. יתרון.

 

יישומי מחשב:

שליטה בתוכנות אופיס, לרבות אקסל.

 

דרישות נוספות:

 • יחסי אנוש מעולים.
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ.
 • אחריות, אמינות ומהימנות.
 • יכולת ארגון תכנון וסדר – קפדנות ודייקנות.
 • החלטיות וסמכותיות.
 • כושר שכנוע והדרכה וכן יכולת עמידה מול קהל.
 • הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו.
 • ראייה אזורית ואמונה בשותפויות.
 • יכולת עבודה בסוגיות רב תחומיות.
 • ניסיון בהקמת שותפויות וניסיון בניהול מו"מ בדרג בכיר.
 • יכולת עבודה מול גורמים בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • יכולת השתלבות בארגון צומח.
 • התפקיד דורש גמישות בשעות העבודה.
 • התפקיד דורש נסיעות מרובות וניידות גבוהה.

 

תחילת עבודה: יולי 2019

רישיון נהיגה: חובה – יש לצרף צילום רישיון נהיגה.

 

העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור ומשרד הפנים.

 

אופן הגשת מועמדות:

קורות חיים בצירוף תעודות רלוונטיות והמלצות רלוונטיות למשרה יש להגיש עד 17/6/19 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל  [email protected]

 

ראיון

המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה של האשכול.

האשכול אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהיא ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.