search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 33/2020 - רכז תפעולי – אדמיניסטרטיבי לביצוע הצטרפות רשויות חדשות לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז 33/20 מכרז פומבי – רכז תפעולי – אדמיניסטרטיבי לביצוע הצטרפות רשויות חדשות לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

משרד הפנים פועל ביתר שאת בשנים האחרונות במטרה לאגד את כל הרשויות המקומיות בארץ באשכולות של רשויות מקומיות, איגודי ערים המוקמים בכדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו. משרד הפנים פנה לאשכול בבקשה לבחון הצטרפות רשויות מקומיות שכנות לאשכול.

הרשויות המקומיות המועמדות להצטרפות לאשכול: המועצה המקומית אבו סנאן, המועצה המקומית כפר יאסיף, המועצה המקומית ג'וליס, המועצה המקומית ג'דיידה מכר, המועצה המקומית ירכא והמועצה המקומית יאנוח-ג'ת.

אשכול רשויות גליל מערבי מעוניין לקבל הצעות עבור התקשרות עם רכז תפעולי – אדמיניסטרטיבי שיסייע לו בביצוע קליטה של הרשויות המצטרפות.

 

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 04/02/2021, עד השעה 14:00.

 

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה

פתיחת תיבת המכרזים הפומבית תתקיים ב-ZOOM בלבד – באמצעות הקישור כאן

Meeting ID: 813 0223 9646