search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

המכרז מבוטל - מכרז פומבי 23/2020 - פרויקטור לליווי הצטרפות רשויות חדשות לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

המכרז מבוטל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז 23/20 מכרז פומבי לפרויקטור לליווי הצטרפות רשויות חדשות לאשכול רשויות גליל מערבי

משרד הפנים פועל ביתר שאת בשנים האחרונות במטרה לאגד את כל הרשויות המקומיות בארץ באשכולות של רשויות מקומיות, איגודי ערים המוקמים בכדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו. משרד הפנים פנה לאשכול בבקשה לבחון הצטרפות רשויות מקומיות שכנות לאשכול.

הרשויות המקומיות המועמדות להצטרפות לאשכול: המועצה המקומית אבו סנאן, המועצה המקומית כפר יאסיף, המועצה המקומית ג'וליס, המועצה המקומית ג'דיידה מכר, המועצה המקומית ירכא והמועצה המקומית יאנוח-ג'ת.

מועצת איגוד הערים, קיבלה החלטה כי יבנה מודל הצטרפות שיאפשר לאשכול להמשיך בפעילות אפקטיבית מבלי שהשירותים המסופקים לרשויות החברות בו כיום יפגעו, שכן צירוף של 6 רשויות חדשות דורש תשומות רבות.

האשכול מבקש להתקשר עם פרויקטור שיסייע לו בביצוע קליטה חלקה של הרשויות המצטרפות, אשר ייתן ייעוץ לאשכול, לרשויות האשכול ולרשויות המצטרפות לאשכול.

הפרויקטור יסייע לאשכול בקליטת הרשויות החדשות באמצעות ליווי מועצת האשכול והנהלת האשכול, גיבוש תיאום ציפיות, תיאום פעולות ההצטרפות, הטמעת שיטות עבודה, הידוק קשרי עבודה וכל פעולה נוספת שתתרום לצירוף חלק של הרשויות המצטרפות לאשכול. התוצר המצופה הוא, כי לאחר שתי שנות פעילות הרשויות המצטרפות יהיו חלק אינטגרלי מרשויות האשכול, וישתתפו בפרויקטים האזוריים אותם מוביל האשכול.

 

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה