search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מנהל/ת מחלקת איכות סביבה - מכרז 13/19

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה  

 

מנהל/ת מחלקת איכות סביבה

כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

היקף משרה: משרה מלאה

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

 

תחומי אחריות

 1. ניהול תחום הפסולת באשכול
  • ביצוע הפעולות הנדרשות להקמת מערך פסולת אזורי באשכול רשויות גליל מערבי.
  • ניהול ותפעול מערך הפסולת ברשויות ובכלל זה ניהול כוח האדם העתידי במערך.
  • ביצוע, בקרה ועמידה בתכנית העבודה ובתקציב המחלקה.
  • קשר עם המשרד להגנת הסביבה ככל שיידרש.

 

 1. ניהול התקשרות בין האשכול, רשויות האשכול ואתרי הקצה – מטמנה, קבלני פינוי פסולת וכיוב'
  • אחריות מלאה על הקשר והעבודה השוטפת מול הרשויות המקומיות.
  • גיבוש הסכמות מול הצוותים המקצועיים באשכול והובלת התהליך יחד עם מקבלי ההחלטות ברשויות.
  • איסוף נתונים מתמיד לצורך שיפור השירותים בעתיד.
  • פיקוח וביקורת על הספקים, נהלי העבודה, הקשר עם הרשויות. כולל הפעלת שיטות פיקוח כמו שקילה, ביקורת שטח וכדומה.
  • פיקוח מקצועי על ביצוע עבודות בפרויקטים השונים.
  • ניהול גבייה
  • כתיבת נהלי עבודה ויצירת שגרות עבודה בין הרשויות, האשכול והספקים הרלוונטיים.
  • באחריות המנהל לדאוג להטמעת תהליכי העבודה החדשים ברשויות האשכול.

 

 1. ניהול מכרזים:
  • ניהול תהליכי מכרז על פי כללי מנהל תקין.
  • ארגון והובלת סיורי קבלנים, הצגת העבודות לקבלנים המציעים.
  • אחריות על בחירת קבלנים, יועצים וספקים, ומתן חוות דעת למזמין.
  • ניהול הסכמים בין הרשויות לאשכול.

 

 1. פיקוח:
  • פיקוח מקצועי ובקרה על ביצוע עבודות הקבלנים בפרויקט
  • ניהול ובקרה על עבודת הקבלנים ומעקב אחר דו"חות ביצוע והתקדמות המוגשים מטעם הקבלנים
  • פיקוח מקצועי ובקרה על ביצוע העבודות ברשויות האשכול.
  • ניהול יומן עבודה ורישום שוטף של העבודות המבוצעות בפרויקט.
  • מתן הוראות והסברים לקבלנים בפרויקט ומתן פתרונות לבעיות המתעוררות במהלך הפרויקט.
  • בדיקת התאמת הביצועים בפרויקט לתכנית התפעולית ולתכנית העסקית.
  • בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים בפרויקט בהתאם לביצוע בשטח, והעברתם לאישור המזמין מלווים בדו"ח עם הערות, המלצות ומסקנות.
  • ביקורת מנהלית על המחלקה, לרבות בקרה תקופתית על תוקף חוזים, התקשרויות, ביטוחים וערבויות.
  • רישום ליקויים ותיקונים הדרושים לעבודות בפרויקט ופיקוח על ביצועם.

 

 1. סיוע לאשכול בגיוס משאבים ובהגשת בקשות לתמיכה ממשרדי הממשלה.

 

 1. ליווי פרויקטים נוספים בתחום איכות הסביבה לפי הנחיית מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי.

 

דרישות סף לתפקיד:

 1. השכלה:

תואר ראשון או תואר הנדסאי בתחום הקשור לתחומי הפעילות.

חובה לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.

 1. ניסיון מקצועי וניסיון ניהולי:
  • ניסיון של שלוש שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, תברואה.
  • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול של 3 עובדים לפחות בתחום דומה.
  • ניסיון מוכח בתכנון וניהול תקציב של לפחות 20 מלש"ח בשנה.
  • ניסיון מוכח בעבודה בתחום בפסולת המוניציפאלי.
  • ניסיון בעבודה באשכול רשויות – יתרון
  • לאור הנחיית משרד הפנים, מועברת פעילות אשכול גליל מערבי בע"מ לאיגוד הערים. במסגרת העברת הפעילות יעסיק איגוד הערים עובדים שיקיימו פעילות זו. לכן, תינתן העדפה לעובדים המכירים את הפעילות, וזאת על מנת ליצור המשכיות של הפעילות.

חובה לצרף מכתב המלצה מחמש השנים האחרונות ממעסיק במגזר הציבורי או שתחום העיסוק היה ניהול איכות סביבה מוניציפאלי.

 1. מגורים:

באזור הגליל המערבי.

מגורים בתחום האשכול – יתרון.

 1. שפות:

שליטה מלאה בעברית.

דרישות נוספות:

 1. הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו.
 2. יכולת עבודה מול גורמים בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה.
 3. שליטה ביישומי Office
 4. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, נסיעות מרובות ברחבי האשכול וריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

תחילת עבודה: יולי 19

רישיון נהיגה: חובה – יש לצרף צילום רישיון נהיגה.

 

אופן הגשת מועמדות:

קורות חיים בצירוף כל המסמכים הנזכרים לעיל יש להגיש עד יום 17/6/19 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל  [email protected]

בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון.

 

ראיון

המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה של האשכול.

האשכול אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהיא ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.