search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 16/20 - מנהל/ת אגף חירום וביטחון אזורי

לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי דרוש: מנהל/ת אגף חירום וביטחון אזורי – מכרז פומבי 16/20

משרה מלאה

שכר בכירים

ייעוד התפקיד

ניהול,  פיקוח, בקרה יעוץ וסיוע לבניית מוכנות הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) באשכול למצבי חירום וביטחון וכן רשויות נוספות עפ"י הנחיית מינהל החירום במשרד הפנים ובהתאם לאישור מועצת האשכול. בנוסף ביצוע תהליכי מעקב על מוכנות הרשויות ומימוש תקציבים, זאת בדגש על הרשויות החלשות, תוך פיתוח והטמעת תפיסת ביטחון אחידה באשכול.

דרישות סף לתפקיד:

השכלה:  בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ[1] או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

ניסיון נדרש:

ניסיון מקצועי:

  • בעל 5 שנות ניסיון לפחות בתפקידים מקצועיים אזרחיים בתחום שירותי החירום והביטחון המערבים עבודה עם גופי השלטון המקומי או גופים אחרים העובדים עם השלטון המקומי-  חובה.

ניסיון ניהולי:

  • שבע שנות ניסיון ניהולי או פיקודי בשירות צה"ל, בדרגת סא"ל ומעלה או בדרגה מקבילה במערכת הביטחון וארגוני החירום האחרים (עבור הנדסאי 8 שנות ניסיון, עבור טכנאי רשות – 9 שנות ניסיון)
  • ניסיון ניהול מוכח של 6 שנים לפחות בניהול צוות של  20 עובדים לפחות בכפיפות ישירה.

פרטי המכרז, הכוללים תיאור ודרישות התפקיד וכן אופן הגשת המועמדות במסמך המצורף מטה

מועמדות יש לשלוח עד לתאריך 02.08.2020 בשעה: 12:00, לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]