search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

נוהל 01/2024 – יועצ/ת למיצוי זכויות דובר/ת ערבית שפת אם

נוהל 01/2024 – יועץ/ת למיצוי זכויות דובר/ת ערבית שפת אם

דרוש/ה – יועץ/ת למיצוי זכויות דובר/ת ערבית שפת אם

למיזם הגלגליל – מרכז נייד למימוש זכויות, של אשכול רשויות גליל מערבי, דרושים:

יועץ/ת למיצוי זכויות למפגשים פרטניים פנים אל פנים, דובר/ת ערבית שפת אם.

השירות ניתן בתחומים הבאים:

בדיקת והכוונה למימוש זכויות במוסד לביטוח לאומי בתחומים סיעוד, נכות, ילד נכה, אזרח ותיק, אבטלה

וכן יעוץ ראשוני והפנייה למקורות מידע בתחומי דיני עבודה, משרד הבריאות, צרכנות וכדומה.

השירות כולל סיוע במילוי טפסים, כתיבת מכתבים למוסדות, בירורים שונים והכוונה לאתרי מידע וגורמי מקצועי רלוונטיים.

הגשת מועמדות:

קורות חיים בצירוף אסמכתאות נדרשות להוכחת תנאי הסף, יש לשלוח עד ליום חמישי 31.1.2024 בשעה 12:00 לדואר אלקטרוני:   [email protected]
המתאימים יוזמנו לראיון במהלך השבועיים הראשונים של פברואר.

רק מועמדים מתאימים אשר יימלאו אחר כל תנאי הסף, יזומנו לראיון.