search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז כ"א 1/20 מפקח למערך אזורי של איסוף, פינוי וסילוק פסולת מרשויות האשכול

בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 ,מכריז בזה
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה

מפקח/ת למערך אזורי משותף של איסוף,פינוי וסילוק פסולת מרשויות האשכול

כפיפות ואחריות ניהולית: מנהל מחלקת איכות סביבה באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
היקף משרה: משרה מלאה
דירוג משרה: דרגה 40-38
תחילת עבודה: מידי
מיקום המשרד: קיבוץ כברי
מקום העבודה: שטחי רשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
שעות עבודה: 06:00 עד 15:00 .ייתכנו שינויים בשעות העבודה בהתאם לצרכי הארגון ותכניות העבודה של הרשויות, עבודה בימי שישי וערבי חג – לפי הצורך.
כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו/ה במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.
המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.
הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

תחומי אחריות
1. פיקוח על עבודות קבלני איסוף פסולת ברשויות האשכול, לרבות:
1.1 ביצוע בקרה על עבודות הקבלנים בהתאם לתוכניות העבודה של הרשויות.
1.2 ביצוע בקרה על עובדי הקבלן, כלי העבודה, הציוד וכלי הרכב בהיבט של נהלי עבודה הקשורים בבטיחות ובאיכות הסביבה.
1.3 ניטור ובקרה בעזרת מערכת איכון וטכנולוגיות אכיפה תומכות.
1.4 הפקת דוחות תקופתיים וניתוח שעות עבודה ומסלולי נסיעה בהתאם לתוכנית העבודה.
1.5 ממשק עבודה מול מנהלי איכות סביבה / שפ"ע ברשויות האשכול הכולל פגישות עבודה שבועיות, ניתוח משותף של דוחות, סיוע בדרישה ובגביית הפיצוי המוסכם מהקבלן/ים בגין אי ביצוע עבודות, נזקים לכלי אצירה, חריגה משעות עבודה מוסכמות, סבבי פינוי וכיוב'.
1.6 סיוע למנהלי איכות סביבה באשכול וברשויות האשכול במתן פתרונות בגין תלונות תושבים בנושא שירות המערך.
1.7 בדיקת התנהלות הקבלנים באתר טיפול / אתר סילוק הפסולת שנקבע בהתאם לחוזה העבודה.
1.8 זיהוי צרכים והזדמנויות להתייעלות תפעולית. זיהוי "זוללי" זמן בתהליך האיסוף והפינוי של הפסלות וצווארי בקבוק בהפעלת המערך.
1.9 גבייה מרשויות האשכול.
1.10 טיפול בהחתמת חוזים / הסכמים עם רשויות האשכול.
1.11 מתן מענה ופתרונות תפעוליים בשטח.
1.12 בקרה על דוחות הטמנה והשוואה אל מול נתוני מערכת האיכון והטכנולוגיות התומכות בפיקוח המערך.

2. פיקוח ובקרה על כלי רכב ורכבים ייעודיים של מערך המשותף לאיסוף ופינוי פסולת
2.1 ניטור ובקרה בעזרת מערכת איכון וטכנולוגיות אכיפה תומכות.
2.2 בקרה תקופתית לבחינת מצבם המכני
2.3 תיאום בין ספקי הכלים לרשויות במידת הצורך

3. פיקוח ובקרה על אתר סילוק הפסולת
3.1 בקרה על משקלי הפסולת מגיעים לאתר סילוק הפסולת
3.2 פיקוח על שקילת המשאיות באתר סילוק הפסולת
3.3 בדיקת דוחות המופקים מאתרי סילוק הפסולת

4. המשרה כוללת שיתוף פעולה עם גורמי אכיפה אזוריים, לרבות פגישות עבודה מחוץ לתחומי האשכול

5. תמיכה במשימות מחלקת איכות סביבה ככל שיידרש ובהתאם להנחיות המנהל.

דרישות סף לתפקיד:
1 .השכלה:
1.1 לימוד שנות 12
1.2 קורסים והשתלמויות בנושא תעבורה ובטיחות – יתרון.

2 .ניסיון – חובה:
2.1 בביצוע עבודות בשטח תפעולי / לוגיסטי
2.2 ניסיון מוכח בעבודות פיקוח או אבטחה – לפחות שנת ניסיון אחת.
על המועמד/ת לצרף לפחות שתי המלצות של מנהלים ישירים ממקומות עבודה קודמים.

3 .מגורים:
מגורים ברשויות האשכול – יתרון.

4 .שפות:
שליטה מלאה בעברית

5 .יישומי מחשב:
5.1 אוריינטציה דיגיטלית
5.2 שליטה מוחלטת בתוכנות אופיס ובהפקת דוחות מחשובים.

6 .רישיון נהיגה:
6.1 רישיון סוג ב' בתוקף עם ותק נהיגה של לפחות 5 שנים.
6.2 רישיון מכונה ניידת ו/או כלי צמה ו/או משאית.

7. דרישות נוספות:
7.1 בעל/ת יחסי אנוש מעולים.
7.2 אסרטיביות
7.3 אוריינטציה שירותית.
7.4 יכולת ירידה לפרטים ומעקב אחר ביצוע משימות.
7.5 יכולת קבלת החלטות ומתן פתרונות תפעוליים.
7.6 אחריות, אמינות ומהימנות.
7.7 יכולת ארגון תכנון וסדר – קפדנות ודייקנות.
7.8 הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו.
7.9 יכולת עבודה מול גורמים קבלניים הנותנים שירותים תפעוליים.
7.10 יכולת עבודה בצוות.
7.11 יכולת השתלבות בארגון צומח.
7.12 יכולת עבודה בשעות מאומצות לרבות ימי שישי ובהתאם לצרכי העבודה.

הגשת המועמדות:
1 .מועמדות יש לשלוח עד לתאריך 06/02/2020 בשעה: 12:00, בדוא"ל – [email protected]
2 .למועמדות יש לצרף המסמכים הבאים:
2.1 קורות חיים
2.2 מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות, תעודות המעידות על השכלה וכן, מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה.
2.3 המלצות
3. בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.
4 .ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
5 .רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים שמצאה אותם כמועמדים המתאימים.
6 .וועדת הבחינה רשאית לזמן את 10 המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות
7 .האשכול שומר לעצמו את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.
8 .האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, בכל שלב משלביו.
9 .העסקה כפופה לאישור משרד הפנים.
10 .המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד