search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

האגף לפיתוח כלכלי ואסטרטגיה

האגף מקדם תכניות אסטרטגיות רוחביות בכל תחומי הליבה של האשכול, זאת ע"י פיתוח וניצול היתרונות היחסיים של האזור, ומיצוב האזור כולו כמוביל חדשנות בתחומים מרכזיים.

האגף פועל ליצירת מנועים כלכליים חדשים לאזור העתידים לייצר מקומות עבודה איכותיים וצמיחה כלכלית.

במסגרת פעילותו בונה האשכול תכנית אזורית לפיתוח כלכלי לגליל המערבי אשר עתידה לסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים, לעודד הגירה לאזור של צעירים, לייצר אקוסיסטם, לחבר משקיעים ולעודד כניסה של חברות ושותפויות חדשות (חברתיות ותרבותיות) שיביאו לצמיחה כלכלית אזורית.

זאת באמצעות,  קידום תעשייה תחרותית, עידוד ייצור מתקדם וחדשנות תעשייתית, הגדלה וגיוון מקורות התעסוקה והפיכת הגליל המערבי לאזור ייחודי בעולם כולו. לרבות, הבאת גורמים מכל העולם ויצירת שיתופי פעולה בינלאומיים.