search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

תכנון אזורי: יום סיור ופגישות עם יו"ר מטה הדיור הלאומי מר זאב בילסקי

19/09/18 06:46

בילסקי נכנס לתפקידו לפני 4 חודשים ואת ביקורו הראשון בצפון בחר לקיים באשכול. ביחד עם בילסקי השתתפו בביקור סגניתו מירי כהן, מתכננת הות"ל נאוה אלינסקי-רדעי ויו"ר הועדה לתכנון ובניה בצפון אורי אילן אשר מקדם ביחד עם האשכול את תחום התכנון בגליל המערבי במסגרת תפיסת האזוריות ההולכת ותופסת מקום בכל משרדי הממשלה ובמוסדות התכנון המקדמים את אשכול הרשויות כגוף שותף בתכנון ובאסטרטגיה האזורית.

במהלך היום נדונו נושאים אסטרטגיים לפיתוח הגליל המערבי ובהם אתרים לקליטת פסולת, תשתיות להולכת גז טבעי, אזור תעשייה אשכולי בצומת כברי ובראש ובראשונה – תחבורה. כל ראשי הרשויות כולם התייחסו לקריסה המוחלטת של תשתיות התחבורה באזור וכן על הגזרות שנופלות על האזור והתושבים דוגמת קיצוץ ברכבות הישירות לתל אביב ושיקוע הרכבת בחיפה מה שעלול ליצור כאוס תחבורתי עבור תושבי הצפון כולו.

בילסקי: "כראש עיר לשעבר )רעננה( אני מבין היטב את הדילמות והאתגרים שמונחים לפתחו של השלטון המקומי. לפני עשור, כששלמה בוחבוט הביא את רעיון האשכולות לישראל אני חייב להודות שהייתי סקפטי. היום כבר ניתן לברך ולהגיד שמדובר בהצלחה. אזור הגליל המערבי נמצא בתנופת בנייה של יחידות דיור ויהיה מהמובילים בארץ בקליטת אוכלוסיה. זה מצריך תכנון של כלל התשתיות ואנחנו חייבים להתייחס לזה. אני אמשיך לעבוד עם מנכ"לית האשכול ונקיים ביחד ישיבות עבודה עם משרד התחבורה בנוגע למצב התחבורתי שהוצג, עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע למתקני קצה לפסולת ועם מנכ"ל משרד האנרגיה בנוגע לגז הטבעי".

img