search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מינהלת תיירות אזורית

במסגרת פעילותו לפיתוחו כלכלי אזורי שם לו האשכול למטרה לפתח את תחום התיירות האזורי .

לשם כך הקים האשכול מינהלת תיירות אזורית שתפקידה:

  • להוביל ולקדם את פעילויות התיירות בגליל המערבי
  • לעורר את הביקוש ואת הצריכה לתיירות ולתרבות בגליל המערבי
  • להנגיש את האינטרקציה של המבקרים באזור
  • להיות הגוף שמתאם בין כל הגופים המשפיעים על התיירות באזור

המנהלת פועלת ב 4 זרועות : שיווק, תוכן , תשתיות, ונקיון ותחזוקה של אתרי התיירות באזור. ועוסקת כבשגרה בתכנון אסטרטגי משותף של כל בעלי העניין באזור, יישום מדיניות התיירות של הגליל המערבי כחלק מהמוצר הצפוני אותו מקדם משרד התיירות, בניית מוצרי תיירות אזוריים,  קידום שיווק ומיתוג הגליל המערבי, חיבור בין תיירות לתרבות, הכנסת דיגיטציה וחדשנות בתחום, הכשרה ובניית יכולות מקומיות ברשויות האשכול, איסוף, מיפוי וניתוח נתונים משותף ואיתור מקורות מימון לפעילויות בתחום.

עמותת התיירות גליל מערבי משמשת  כזרוע הביצועית של מינהלת התיירות האזורית ומאגדת את מרבית עסקי התיירות הגדולים והקטנים שבאזור. העמותה פועלת לפיתוח תחומי התיירות ברשויות החברות באזור ולקידום ושיווק העסקים הפועלים בתחום החל ממלונות, אירוח כפרי קיבוצי, לינה כפרית, אטרקציות, מסעדות, מורי דרך, גלריות ועוד. זאת תוך, חשיפת האזור על כל גווניו התיירותיים ושילוב בין העסקים השונים וחיבורם להנעת הקהל בארץ ובחו"ל לתור בגליל המערבי.

לפרטים נוספים הכנסו לאתר עמותת התיירות גליל מערבי : https://www.bgalil.co.il/

או בקרו בדף הפייסבוק שלה: https://www.facebook.com/tayarut.galilmaaravi/