search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 14/21- מנהל/ת אגף חירום וביטחון

לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי דרוש: מנהל/ת אגף חירום וביטחון מכרז פומבי 14/21

*עודכן זמן הגשת המועמדות 

 ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 17.08.2021 בשעה: 18:00, בדוא"ל: [email protected]

משרה מלאה

אופן העסקה: העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

תחילת עבודה: מידי

מקום עבודה: משרדי האשכול בקיבוץ כברי ובשטח הרשויות החברות האשכול.

ייעוד התפקיד

ניהול,  פיקוח, בקרה יעוץ וסיוע לבניית מוכנות הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) באשכול למצבי חירום וביטחון וכן רשויות נוספות עפ"י הנחיית מינהל החירום במשרד הפנים ובהתאם לאישור מועצת האשכול. בנוסף ביצוע תהליכי מעקב על מוכנות הרשויות ומימוש תקציבים, זאת בדגש על הרשויות החלשות, תוך פיתוח והטמעת תפיסת ביטחון אחידה באשכול.

 

פרטי המכרז, הכוללים תיאור ודרישות התפקיד, תנאי הסף ופירוט המטלה שיש להגיש וכן אופן הגשת המועמדות במסמך המצורף מטה

מועמדות יש לשלוח עד לתאריך 17.08.2021 בשעה: 18:00 לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]