search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

היחידה לפיתוח חברתי

הגליל המערבי טומן בתוכו מגוון רחב של הזדמנויות לשיתופי פעולה יוצאי דופן, זאת אודות היותו אזור שופע רב תרבותיות. יהודים, נוצרים, מוסלמים, בדואים  ודרוזים שחיים יחד בערים, כפרים, קיבוצים ומושבים המפגש הייחודי והיום יומי מוביל לעשייה חברתית, מותאמת לתושבי הגליל המערבי . במרחבי האשכול קיימים מגוון מוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, עמותות וארגונים  הפועלים בשיטות שונות ומגוונות ותורמים למרקם החברתי העשיר. היחידה לפיתוח חברתי מקדמת פרויקטים אזוריים בתחום החינוך, הרווחה, הקהילה, הספורט והתרבות לטובת קידום איכות החיים של כולנו.