search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

המחלקה לפיתוח חברתי

האשכול עוסק במגוון רחב של תחומים הנוגעים לחיי הפרט, הקהילה והאזור: רווחה ושירותים חברתיים, מוסיקה, חוסן וטראומה, ספורט וחינוך. תפקיד המחלקה לפיתוח חברתי הוא להביא לשיפור איכות החיים של התושבים ומתן מענים למצטיינים מחד, לקבוצות חלשות מאידך ולכלל האוכלוסייה שבתווך.

היתרון האזורי בא לידי ביטוי באופן מובהק בתחומים אלה שכן ישנם שירותים שקשה לספק עקב מיעוט תושבים (החיסרון לקוטן) או יוקר השירות. השותפות בין הרשויות באיגום תושבים ותקציבים מאפשרים מתן מענה עשיר ומגוון לכל אחד ואחת.

 

הרחבה על מספר מיזמים:

 

מוסיקה באשכול רשויות גליל מערבי

מזה שלוש שנים מפעיל האשכול תזמורת נוער אזורית רב תרבותית של למעלה מ-30 ילדים ונערים מהאזור. התזמורת כוללת יהודים, דרוזים, מוסלמים ונוצרים שיוצרים יחד שפה משותפת: שפת המוסיקה. תזמורת הנוער האזורית מנגנת יצירות מערביות וערביות, קלאסיות ומודרניות בעיבודים המתאימים לאופי הגליל המערבי. התזמורת, היא הרכב של שותפויות: ילדים מכל האזור, הקהילות המקומיות ותזמורות סימפוניות בכירות. בנוסף, מפעיל האשכול את תוכנית בית-ספר מנגן בשלוש רשויות ערביות, ומביא לחשיפת המוסיקה בקרב ילדי היסודי. המיזם נתמך ע"י משרד החינוך..

 

ספורט באשכול גליל מערבי

האשכול, בשיתוף משרד הספורט והתרבות, מקדם מגוון תוכניות בתחום הספורט בגליל המערבי. אנו רואים בספורט כלי לקידום החוסן של הפרט, הקהילה, האזור, ע"י הטמעתו בחינוך, בכלכלה, בתיירות ובחברה. התוכניות שהאשכול יעסוק בהן: בית ספר למאמנים ומדריכים במגוון ענפי ספורט; אירוע ספורט שנתי בינלאומי רב-ענפי לילדים ונוער; הקמת קבוצות משותפות ליהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים בענפים כמו כדורסל וכדורגל נשים, כדורעף חופים, ניווט, אופניים, פטאנג ואחרים; הקמת מתקני ספורט גדולים ומשמעותיים שישרתו את כל הרשויות ועוד.

 

מרכז החוסן האזורי

הפרט וקהילה בזמן חירום נמדדים לפי ההיערכות וההכנה שהם עוברים בזמן שגרה. מרכז החוסן האזורי של האשכול מספק מגוון רחב של קורסים והכשרות לעובדי הרשויות בתחומי הרווחה, החינוך, הביטחון, הדוברות ואחרים במטרה להכין אותם לחירום. כמו כן, מרכז החוסן עוסק בחיזוק הקהילה ובתחום ההתנדבות של תושבים הנותנים סיוע לאזרחים בזמן חירום וכן מענה טיפולי פרטני וקבוצתי לאזרחים שחוו טראומה וחרדה. חירום איננו רק מלחמה והאיום המתמיד מגבול הצפון אלא גם אירועים שקורים לצערנו באופן שוטף כמו תאונות קשות, מגפות, אירועים אלימים בתוך הקהילה, אסונות טבע ועוד.

מרכז חוסן גליל מערבי | 18 רשויות – חוסן אחד (hosenwestgalil.org.il)