search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

היחידה לפיתוח כלכלי

היחידה הכלכלית האזורית פועלת לקידום הכלכלה האזורית תוך פיתוח וחיזוק מנופי צמיחה באשכול. האשכול סימן מספר מנופים פוטנציאלים לצמיחה כלכלית וכיום אנו עובדים על מינופם: תחום התיירות – הוא ענף בעל פוטנציאל שלא מיצה עצמו. אנו ראוים בו כתחום שיכול להסב הכנסות רבות לאזור, הן בתחום תיירות הפנים והן בתחום תיירות חוץ. מתן דגש על זיהוי נכסי האזור שהתברך באתרי מורשת והיסטוריה מפוארים כמו מבצרי הצלבנים, הגנים הבאהיים, כפרי הדרוזיים וצורות ההתיישבות בקיבוצים, במושבים ובכפרים, אשר הופכים את האזור למרתק ומושך.

 

תחום נוסף אותו מקדם האשכול הוא פיתוח תעשייה ותעסוקה, ועידוד חשיבה על פיתוח אזורי תעשייה חדשים. אשכול מקדם תכנית לאזור תעשייה בגודל 1000 דונם בסמוך לצומת כברי, כביש 6 בעתיד. אזור התעשייה, המשותף לכל רשויות האשכול, יהיה מקור תעסוקה לאלפי תושבים באזור ויסב הכנסות לרשויות השותפות.

 

בנוסף, האשכול מאגם משאבים ויוצר תכניות משותפות לרשויות המאפשרות הוזלה של מחירים וטיוב השירותים הניתנים לרשויות.

לבסוף לייצר ביחד פעילות כלכלית אזורית צומחת.