מכרזים ופרסומים

מכרז התייעלות אנרגטית

מכרזים פומביים משותפים  04/12   05/12   06/12

התייעלות אנרגטית ברשויות אשכול גליל מערבי

-הודעה על מתן הארכה שנייה למועד האחרון להגשת מסמכי המכרז-

תאגיד אשכול גליל מערבי בע"מ (להלן:"האשכול") הנו תאגיד כלכלי בשיתוף משרד הפנים והאוצר ובבעלות עיריית מעלות תרשיחא, מ.א. מטה אשר, מ.א. מעלה יוסף, מ.מ.כפר ורדים, מ.מ שלומי, מ. תעשייתית מגדל תפן, מ.מ. חורפיש, מ.מ. בית ג'אן (להלן:"רשויות האשכול") האשכול פועל ומשרת  כ-100,000 תושבים ברשויות האשכול.

רשויות האשכול מבקשות להביא להקטנת הוצאות האנרגיה שלהן באמצעות מכרזים משותפים בחלופות מימון שונות. בהתאם לכך פונה האשכול באמצעות ועדת המכרזים המשותפת לקבלת הצעות להשתתף בשלושה מכרזים בנושאים הבאים:

  • מכרז מס'  04/12 לשיפורים במערכות תאורת חוץ ברשויות האשכול באמצעות: החלפה, שדרוג, תיקון, ייעול המערכות הקיימות, התקנת מערכות שליטה ובקרה. באפשרות המציעים להגיש הצעות בשלושה מסלולי מימון שונים, כמפורט במסמכי המכרז.
  • מכרז מס' 05/12 לשיפורים במערכות תאורת הפנים ברשויות האשכול באמצעות: החלפה, שדרוג, תיקון, ייעול המערכות הקיימות, התקנת מערכות שליטה ובקרה. המציעים יגישו הצעות לפי עלות ליחידה כולל אחריות, שירות ותחזוקה, כמפורט במסמכי המכרז.
  • מכרז מס' 06/12 לשיפורים במערכות המיזוג ברשויות האשכול באמצעות: החלפה, שדרוג, תיקון, ייעול המערכות הקיימות, התקנת מערכות שליטה ובקרה. המציעים יגישו הצעות לפי עלות ליחידה כולל אחריות, שירות ותחזוקה, כמפורט במסמכי המכרז.

נוסח מסמכי המכרזים וכן מסמכי הבהרה ומסמכי שאלות ותשובות מפורסמים  לעיון בלבד באתר האשכול שכתובתו: www.wegalil.org בלשונית מכרזים.  ניתן לעיין במסמכי המכרזים המלאים ללא תשלום, במשרדי האשכול בכפר ורדים, בתיאום מראש בשעות העבודה הרגילות. מובהר בזאת כי תנאי להגשת המכרזים הינו רכישת ערכת מסמכי המכרזים. קבלת מסמכי המכרזים המלאים, הכוללים את חוברות סקרי האנרגיה ברשויות האשכול ונתונים נוספים הרלוונטיים להגשת הצעות השתתפות במכרזים, מותנית ברכישת ערכת מסמכי המכרזים בעלות של 2500 ש״ח שלא יוחזרו. את מסמכי המכרזים ניתן לרכוש במשרדי האשכול בכפר ורדים וכן ע"י פנייה לפרטי ההתקשרות המופיעים מטה. מובהר בזאת, כי מסמכי המכרזים המפורסמים באתר אינם מלאים ואינם מחייבים, והם מופיעים לנוחות המתעניינים בלבד.

  • בהתאם להחלטת ועדת מכרזים מיום 03.03.2013 הריני להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות לכל אחד מהמכרזים, מוארך עד ליום ה' 21.03.2013 י' בניסן תשע"ג   בשעה 12:00 בתיבת המכרזים במ.מ.כפר ורדים, הצעה שתגיע לאחר המועד שנקבע לא תתקבל. פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תיערך באותו היום בשעה 13:00 במ.מ. כפר ורדים. ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו או באמור במסמכי המכרזים המפורסמים באתר האשכול לבין האמור במסמכי המכרזים שירכשו ע"י המציעים, יגבר האמור במסמכי המכרזים שירכשו ע"י המציעים. לפרטים נוספים, רכישה והבהרות נא ליצור קשר עם אשכול גליל מערבי בטלפון: 04-9576207 או בדוא"ל: "> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

בברכה,

עו"ד אריק מויאל

יו"ר ועדת המכרזים המשותפת

 

 

בקשה לקבלת מידע R.F.I.

ייעול אנרגטי ושדרוג מערכות תאורת החוץ, וכן תאורת פנים 
ומערכות מיזוג  במבני הציבור של רשויות הגליל המערבי
 
המועד האחרון למענה הנו: 
יום ב' 09.07.12 בשעה 14:00 

קרא עוד...

 

מכרז 02-11 - הקמת מועדון צרכנות אשכול גליל מערבי

מכרז מספר 02/11

 מזמינה בזאת הצעות להקמה וניהול של מועדון צרכנות לרשויות האשכול המפורטות לעיל.

קרא עוד...

 
 

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

איתור מגרש להקמת מתקן אזורי למיון ומיחזור אשפה ביתית לרשויות אשכול גליל מערבי

 

זוהי הודעה בדבר כוונת אשכול רשויות גליל מערבי להתקשר עם ספק יחיד: י.ע. מרכז הגליל בע"מ.

 

קרא עוד...

 

מכרז מספר 02/11 – הקמת מועדון צרכנות

מכרז מספר 02/11 (הארכה) – הקמת מועדון צרכנות

 

 

 

קרא עוד...

 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

by JoomShaper.com